La importancia de la comunicación en el TDAH. Consejos para una buena comunicación en familia

Imaxina que hai un problema e todos comezan a dar voltas e a gritar sen rumbo,,es,Un está parado,,es,mira todo o entorno con outra perspectiva e dáse conta de que hai unha saída de emerxencia,,es,Abre a porta e "salva" a todos,,es,Que pensas se somos esta persoa da nosa familia,,es,traballo,,es,amigos ...,,es,O valente debe existir,,es,Ás veces é difícil asumir o mando e asumir a plena responsabilidade, pero necesitamos máis valentes que nunca,,es,E quen queres ser,,es,Neste artigo quero contarvos o xenial,,es. Uno se para, mira todo el ambiente con otra perspectiva y se da cuenta que hay una salida de emergencia. Abre la puerta y “salva” a todo el mundo.

¿Qué os parece si somos esta persona en nuestra familia, trabajo, amigos…?

Deben existir los valientes. A veces es duro coger el mando y tomar toda la responsabilidad pero necesitamos más valientes que nunca. Y tú quien quieres ser?

En este artículo quiero contaros la gran importancia da linguaxe e da comunicación nos nenos con TDAH,,es,especialmente no momento no que estamos,,es,no que o estado de alarma lévanos a planificar cambios,,es,rutinas e unha maior convivencia familiar nun espazo único,,es,Cando comunicamos entran en xogo moitos factores ademais da comunicación verbal,,es,factor por excelencia,,es,co que completamos a información que nos chega para que a mensaxe sexa comprendida na súa totalidade e sen dificultades,,es, especialmente en el momento que nos encontramos, en el que el estado de alarma nos lleva a cambios de planes, rutinas y a una convivencia familiar mayor en un espacio único.

Cuando nos comunicamos entran en juego muchos factores además de la comunicación verbal, factor por excelencia, con los que completamos la información que nos llega para que el mensaje sea comprendido en su totalidad y sin dificultades. Estes factores son moi importantes para os nenos con TDAH.,,es,aos que,,es,na súa maior parte,,es,a desatención toca neles,,es,Queremos dicir,,es,neste caso,,es,ao,,es,comunicación non verbal,,es,linguaxe xestual que enfatiza a mensaxe verbal,,es,escoita activa,,es,capacidade de escoitar non só o que a persoa está expresando verbalmente,,es,pero tamén os sentimentos,,es,ideas ou pensamentos que subxacen ao que se di,,es,considerar que oír non é o mesmo que escoitar,,es,Que conseguimos cunha boa comunicación,,es, a los que, en su gran mayoría, la inatención les juega malas pasadas. Nos referimos, en este caso, a la comunicación no verbal (lenguaje gestual que enfatiza el mensaje verbal) e la escucha activa (habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando verbalmente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo, teniendo en cuenta que oír no es lo mismo que escuchar).

silhouette-1082129_640

¿Qué conseguimos con una buena comunicación?

A boa comunicación entre pais e fillos contribúe a alcanzar,,es,mellores relacións dentro da familia,,es,estimula o,,es,confianza mutua,,es,e facilita aos pais o seu labor formativo,,es,xa que hai unha canle aberta que lles permite transmitir valores,,es,ideas,,en,Comunicación clara,,es,directo e aberto,,es,facilita o,,es,desenvolvendo un clima familiar positivo,,es,así como promover a resolución de conflitos familiares,,es,Como podo conseguir esa boa comunicación,,es mejores relaciones al interior de la familia, estimula la confianza mutua y facilita a los padres su labor formadora, al existir un canal abierto que les permita transmitir valores, ideas, etc. Una comunicación clara, directa y abierta, facilita el desarrollo de un clima familiar positivo, así como también promueve la resolución de conflictos familiares.

¿Cómo consigo esa buena comunicación?

Por iso, A continuación móstranse unha serie de orientacións / consellos para conseguir unha comunicación efectiva / asertiva na familia,,es,Buscar que o que queres expresar é sempre un,,es,forma positiva,,es,Respectar as regras,,es,mostra aos teus fillos que,,es,todo o que se di,,es,cúmprese,,es,Sexa coherente na túa mensaxe,,es,de forma coherente e non contraditoria,,es,Escoita con atención,,es,e interese os que che din os teus fillos,,es,dálle importancia ás túas palabras,,es,Crea un clima emocional,,es,que facilite a comunicación,,es,Expresarse e,,es,comparte os teus sentimentos,,es:

 • Busca que lo que quieras expresar sea siempre de una forma positiva.
 • Obedece las reglas, demuéstrale a tus hijos que “todo lo que se dice, se cumple”.
 • Sé coherente en tu mensaje, de manera consistente y no contradictoria.
 • Escucha con atención e interés los que te dicen tus hijos, dale importancia a sus palabras.
 • Crea un clima emocional de empatía que facilite la comunicación.
 • Exprésate y comparte tus sentimientos, explica aos teus fillos como se sente,,es,Escoita activamente o teu entorno,,es,para contarche como se senten,,es,Teña claro ao solicitar algo,,es,non deixes lugar a dúbidas ou interpretacións erróneas,,es,Falar co corpo,,es,sorrirlle,,es,paz,,cs,tómao pola man,,es,ocupa un ton cálido e suave,,es,linguaxe non verbal,,es,Achegue a conversación,,es,falando dos teus sentimentos,,es,e en primeira persoa,,es,Usos,,es,frases que abren a comunicación,,es,preguntas abertas,,es,como,,es,dime máis,,es,dime,,en,escoito,,es,queres dicir outra cousa,,es.
 • Escucha a tu entorno activamente para que te cuenten como se sienten.
 • Se claro a la hora de pedir algo, no dejes espacio para las dudas o interpretaciones erróneas.
 • Háblale con el cuerpo: sonríele, míralo, tómalo de la mano, ocupe un tono cálido y suave (lenguaje no verbal).
 • Haz la conversación más cercana hablándole de tus sentimientos y en primera persona.
 • Utiliza frases que abran la comunicación (preguntas abiertas), como “cuéntame más…”; “dime, te escucho…”; “quieres decir algo más…”.
 • Responde con frases que mostren que está escoitando,,es,Entendo que te sentes así,,es,Estou interesado no que me dis porque,,es,A importancia da comunicación no TDAH,,es,Consellos para unha boa comunicación familiar,,es, como: “entiendo que te sientas así…”; “me interesa lo que me dices porque…”.

idiomas dispoñibles


Editar Tradución

Formamos parte da

Colabora connosco

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Uso de cookies

Este sitio emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa a navegar está dando o seu consentimento para a aceptación das cookies anteriormente mencionadas e aceptación da nosa política de cookies, prema na ligazón para máis información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies