Concello De Bergondo

 

O Concello de Bergondo, no marco das súas competencias, cooperan dende 2012 na organización e desenvolvemento de actividades educativas, formativas, de sensibilización e información que poideran propiciar e enriquecer o coñecemento, a tolerancia e as perspectivas de futuro da cidadanía con respecto ao Trastorno por Déficit de Atención e/ou hiperactividade (TDAH).

Esta colaboración levouse a cabo mediante as seguintes accións nas que o Concello de Bergondo participou colaborando na financiación das seguintes actividades:

Ano 2014: Talleres habilidades sociais no Concello de Bergondo.

Ano 2013: Ciclos formativos para a comunidade educativa. Ciclo de conferencias na Fundación María José Jove.

Ano 2012: II Xornadas de difusión do TDAH: Calando mitos, afrontando realidades. Curso destinados ao profesorado dos centros educativos do concello. Curso destinado a toda a comunidade educativa da provincia da Coruña